Suncity Ще Отговарят За Казината На Камбоджа

Suncity Ще Отговарят За Казината На Камбоджа

Sun City Group Holdings Limited, чрез дъщерното си дружество SGMC (Сиануквил), очерта подкрепата, която ще предостави в изграждането на интегрирания курорт на Golden Sun Sky Entertainment Co., Ltd. в провинция Сиануквил, Камбоджа.

По време на срещата си във фондовата борса в Хонконг, Suncity обяви, че се е съгласила да вземе участие в организацията и действията преди откриването на новото казино и ще предложи своите “технически услуги” при проектирането на казиното. То ще е с размер от 120 000 квадратни метра, което е част от голям курорт с общ размер от 550 000 квадратни метра. Откриването ще бъде на 31 Март, 2020 година.

“Директорите вярват, че влизането в споразумението за техническо обслужване и споразумението за управление на казина ще позволи на групата да разшири клиентската си база в Камбоджа и същевременно ще даде възможност на Групата да се възползва от опита на борда си в пазара на хазартните игри”, съобщиха от Suncity.

Партньорството позволява на SGMC Сиануквил “от очакваната дата за откриване изключителното право, правомощия и дискретност по време на срока на действие и всеки удължен срок” за осъществяване на услугите си.

Някои от услугите, с които Suncity ще помогнат преди откриването са: определяне на тарифи за игри и други съоръжения, включително храни и напитки сервирани в казиното; наемане и заплащане на персонал за казино операциите; управление на приходи, включително издаване на фактури, събиране на такси и подготовка на бюджета. За тези услуги SGMC Сиануквил ще получава 3% от месечните брутни приходи от хазартни игри (GGR) и годишна такса от 5% или 6% от хазартните приходи преди лихви и амортизация, в зависимост от представянето на казиното.

Камбоджа Казино Suncity

За техническите услуги, SGMC Сиануквил ще получи общо $500,000. Ако услугата все още се изисква една година след споразумението, ще им бъде заплащана месечна такса от $41,667.

Новите договори допълват по-ранното споразумение, в което Suncity заяви, че ще предостави “някои консултантски услуги” на Golden Sun Sky, “действителния обхват на услугите … подлежи на конкретен договор(и)”.

Suncity обяви загуба от 241 милиона долара за първата половина на 2018 година, което е със 160% по-високо от миналата година за същия период. Приходите им от януари до юни 2018 г. са 63 милиона долара, с 28% по-високи от предходната година. От тази сума 1,24 милиона долара идват от хотелските им и IR консултантските им услуги.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *